آثار دانشجویان پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر در نمایشگاه (وهم سبز)

۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۴ کد : ۳۲۴۷ اخبار
تعداد بازدید:۵۹

انجمن علمی تصویرسازی دانشگاه هنر با انتشار فراخوانی، نمایشگاهی از آثار تصویرسازی دانشجویان با عنوان «وهم سبز» را در 17 آذر ماه امسال  در محل نگارخانه دانشگاه هنر برگزار کرد. داوری این آثار با حضور دکتر علی بوذری و احسان عبدالهی از اساتید هیئت علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر و شکیبا بهی زادیان (دبیر انجمن تصویرسازی)  به  همراه تیم اجرایی، در دانشکده هنرهای تجسمی، برگزار شد. از میان تعداد آثار شرکت کننده ۳۰ اثر به این نمایشگاه راه پیدا کرد که دو نفر از دانشجویان پردیس دانشگاه هنر،  شیرین جواهری و آیلین معتقدی  در این نمایشگاه حضور داشتند.

عکس : منیر طهانی            گزارش : مرجان براتی