رشته های تحصیلی

 

     رشته های گروه موسیقی

موسیقی ایرانی            (ارشد ) 
موسیقی جهانی           (ارشد ) 
موسیقی شناسی          (ارشد ) 
آهنگسازی                      (ارشد ) 

 

 

    رشته های گروه سینما و تئاتر

انیمیشن                          (ارشد ) 
ادبیات نمایشی              (ارشد ) 
بازیگری                          (ارشد ) 
سینما                                (ارشد ) 
کارگردانی ( نمایش )    (ارشد ) 

 

 

    رشته های گروه حفاظت ومرمت 

مرمت اشیاء      ( ارشد و دکتری)
هنر اسلامی       (ارشد ) 

 

 

    رشته های گروه هنرهای تجسمی

ارتباط تصویری      (ارشد ) 
تصویرسازی          (ارشد ) 
نقاشی                    (ارشد ) 
عکاسی                  (ارشد ) 

 

 

     رشته های گروه هنرهای کاربردی

طراحی صنعتی   (ارشد ) 
صنایع دستی       (ارشد ) 

 


    رشته های گروه معماری و شهرسازی 

معماری داخلی                (ارشد ) 
معماری                            (ارشد ) 
طراحی شهری             ( ارشد و دکتری )
برنامه ریزی شهری     ( ارشد و دکتری )

 

 

     رشته های گروه علوم نظری و مطالعات عالی هنر

پژوهش هنر ( ارشد و دکتری ) 
فلسفه هنر    (ارشد )