گروه آموزشی طراحی شهری

دکتر غلامرضا حقیقت نائینی : مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : haghighat@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر هادی پندار : نماینده تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : H.pendar@art.ac.ir

رزومه