شرایط پذیرش دانشجو

 

درحال حاضر پردیس فارابی از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

 

۲۳ رشته  (کارشناسی ارشد) 

۳ رشته     (دکتری)