مجموعه ورزشی

 

امکانات مجموعه ورزشی:
شامل:
1. سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره
2. سالن بدن سازی
3. زمین فوتبال
4. فوتسال
5. بسکتبال
6. والیبال
7. هندبال
8. تنیس روی میز
9. بدمینتون
10. استخر
9. حمام خورشیدی