آدرس

 

استان البرز، کرج، میدان آزادگان، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان بو‌علی، دانشگاه هنر

پست الکترونیک روابط عمومی پردیس بین المللی فارابیInfo.farabi@art.ac.ir

تلفن :      ۹-۳۲۵۱۹۹۳۶-۰۲۶
نمابر :      ۳۲۵۵۴۹۴۹-۰۲۶

کدپستی:  ۳۱۴۹۹۶۹۴۱۱